Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

n
replaced: → (2) using AWB
n (replaced: → (2) using AWB)
Ligaza: nối các đoạn okazaki.
 
Primaza (ARN polymeraza):Tổng hợp đoạn mồi.
 
Ngoài ra còn có:
Enzym DNA polymeraza sử dụng 2 mạch đơn khuôn tổng hợp nên mạch mới theo [[nguyên tắc bổ sung]].
 
Vì enzym DNA polymeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' - 3' (DNA polymeraza chỉ có thể xúc tác kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3' OH tự do) nên trên mạch khuôn có chiều 3'-5', quá trình tổng hợp mạch mới diễn ra liên tục, mạch mới này được gọi là mạch sớm hay mạch trước (leading strand).,trên mạch khuôn 5'-3' quá trình tổng hợp gián đoạn tạo thành các đoạn okazaki. Mạch này tổng hợp gián đoạn và chậm hơn nên gọi là mạch ra chậm (lagging strand).
 
Sau đó các đoạn okazaki được nối lại với nhau nhờ enzym nối ligaza.