Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vận tốc”

n
replaced: → (13) using AWB
n (Đã lùi lại sửa đổi của 171.238.245.68 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
Thẻ: Lùi tất cả
n (replaced: → (13) using AWB)
Trong đó:
 
* <math>u_x</math> là vận tốc tuyệt đối (tại hệ quán tính đang khảo sát <math>K</math>)
* <math>u'_x</math> là vận tốc tương đối (tại hệ quán tính đang chuyển động (<math>K'</math>) đối với hệ quán tính <math>K</math>)
* <math>v</math> là vận tốc của hệ quán tính <math>K'</math> so với hệ quán tính <math>K</math>
* <math>c</math> là vận tốc ánh sáng trong chân không (thường lấy <math>c\approx300 000 km/s</math>)
 
Công thức này còn thể hiện tính bất biến của vận tốc ánh sáng trong chân không đối với các hệ quán tính khác nhau. Thật vậy, với <math>u'_x=c</math> thì <math>u_x=c</math>. Khi <math>v\ll c</math> thì ta lại được công thức cộng vận tốc trong cơ học cổ điển.
 
'''Chứng minh cộng thức cộng vận tốc trong chuyển động tương đối tính'''<ref>Sách tra cứu tóm tắt về vật lý, N.I.Kariakin, K.N.Bu'xtrov, P.X.Kireev, Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, Nhà xuất bản <MIR> Moskva</ref>
 
* Ta có: <math>u_x=\operatorname{d}\!x/\operatorname{d}\!t</math> <math>(1)</math>
* Với <math>\operatorname{d}\!x=\operatorname{d}\!\frac{x_o+v_ot'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}</math> và <math>\operatorname{d}\!t=\operatorname{d}\!\frac{t'+\frac{x'v}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}</math>, thay vào <math>(1)</math> và biến đổi, ta được:
 
<math>u_x=\frac{\operatorname{d}\!x'+v\operatorname{d}\!t'}{\operatorname{d}\!t'+\frac{v}{c^2}\operatorname{d}\!x'}</math>
 
* Chia cả hai vế cho <math>\operatorname{d}\!t'</math>: <math>u_x=\frac{\frac{\operatorname{d}\!x'}{\operatorname{d}\!t'}+v}{1+\frac{v}{c^2}\frac{\operatorname{d}\!x'}{\operatorname{d}\!t'}}=\frac{u'_x+v}{1+\tfrac{v}{c^2}u'_x}</math>
 
<br />
==Tham khảo==
# Sách giáo khoa Toán 5, Chương IV, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
# Sách giáo khoa Vật lý 8, Chương I: Cơ học, Bài 2: Vận tốc, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
# Sách giáo khoa Vật lý 10 và Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
#Sách tra cứu tóm tắt về vật lý, N.I.Kariakin, K.N.Bu'xtrov, P.X.Kireev, Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, Nhà xuất bản <MIR> Moskva