Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chung Vô Diệm”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
Không có tóm lược sửa đổi
Sách ''[[Liệt nữ truyện]]'' thời [[Tây Hán]] là tài liệu chữ sớm nhất ghi lại hành trạng của bà:「''"Chung Ly Xuân, người ấp Vô Diêm nước Tề, là Vương hậu của Tề Tuyên vương. Bà sinh ra trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ lòi ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa. Người xấu xí như vậy, đến 40 tuổi vẫn không gả được, tự tiến cử lên Tuyên vương"''; 鍾離春者,齊無鹽邑之女,齊宣王之正后也。其為人也,極醜無雙,臼頭深目,長壯大節,卬鼻結喉,肥項少髮,折腰出匈(通「胸」),皮膚若漆。年四十,行嫁不售,自謁宣王。」.
 
Sách [[Yến Tử xuân thu]] (晏子春秋) cũng nói qua điển tích tự tiến cử mình của Chung hậu. Khi ấy, Chung Vô Diệm cầu kiến Tề Tuyên vương, Vương thấy bà dung mạo kinh hãi, toan đuổi đi, nhưng bà lại chấp tay vào nói:『''"Nay quốc gia của Vương, phía Tây có loạn Tần bạo ngược, phía Nam lại có thù với Sở hùng mạnh. Bên ngoài đối phó với 2 nước lớn, một khi núi non băng lỏng, xã tắc bất an, đây là một mối nguy! Tiệm thai ngũ trọng, vạn nhân bãi cực, là cái nguy hiểm thứ hai! Người hiền về rừng núi, kẻ nịnh ở bên cạnh, đó là cái nguy hiểm thứ ba! Chìm đắm rượu chè, đêm cũng như ngày, bên ngoài không tu dưỡng lễ của chư hầu, trong không nắm được triều chính, đó là cái nguytnguy hứthứ bốn vậy!"''; 今王之國,西有衡秦之患,南有強楚之讎,外有二國之難,一旦山陵崩弛,社稷不安,此一殆也。漸台五重,萬人罷極,此二殆也。賢者伏匿於山林,諂諛者強於左右,此三殆也。飲酒沉湎,以夜繼晝,外不修諸侯之禮,內不秉國家之政,此四殆也。』. Tề Tuyên vương cho rằng bà là một nữ nhân có chí khí, đã quyết định lập bà làm Vương hậu của mình.
 
Về sau, người đời gọi 「'''Vô Diệm nữ'''; 無鹽女」 để gọi những phụ nữ xấu xí, đều từ điển tích này.
Người dùng vô danh