Khác biệt giữa các bản “Nam Phi (khu vực)”

 
[[Liên minh Thuế quan Nam Phi]] (SACU), thành lập năm 1969, bao gồm 5 quốc gia trong tiểu vùng Nam Phi theo định nghĩa của Liên hợp quốc.
 
33. [http://anhkien.webchuyennghiep.net/ du lịch châu phi]
34. [http://anhkien.webchuyennghiep.net/du-lich-ai-cap.html tour du lịch ai cập]
35. [http://anhkien.webchuyennghiep.net/du-lich-nam-phi.html tour du lịch nam phi]
36. [http://anhkien.webchuyennghiep.net/du-lich-ma-roc.html tour du lịch Maroc]
 
== Tự nhiên ==
Người dùng vô danh