Khác biệt giữa các bản “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Nhân Hiếu Văn Hoàng hậu''' có họ ''Từ'' (徐氏), tên là '''Từ Nghĩa Hoa''' (徐義華), nguyên quán ở Hào Châu (濠州), sinh ngày [[9 tháng 2]] âm lịch vào năm Chí Chính thứ 22 thời [[Nguyên Huệ Tông]], là con gái của Khai quốc đại công thần ''Từ Đạt'', một trong 18 anh em kết nghĩa của [[Minh Thái Tổ]] khi còn hàn vi. Mẹ bà là ''Tạ phu nhân'', con gái thứ của ''Tạ Tái Hưng'' (謝再興).
 
Bà có bốn người anh trai là ''Từ Huy Tổ'' (徐輝祖), ''Từ Thiêm Phúc'' (徐添福), ''Từ Ưng Tự'' (徐膺緒) và ''Từ Tăng Thọ'' (徐增壽). Ngoài ra con còngái hailớn ngườicủa ''Từ Đạt'' nên là chị cả của những cô em gái còn lại, trong đó cô em thứ hai và thứ tư đều lấy các người con trai khác của [[Minh Thái Tổ]] là Đại Giản vương Chu Quế (朱桂) và An Huệ vương Chu Doanh (朱楹). Còn người em gái thứ ba là ''Từ Diệu Cẩm'' tài mạo còn vượt cả bà nhưng nàng lại quyết chí tu hành nên trọn đời không xuất giá.
 
== Yên Vương phi ==