Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiếng Na Uy trung đại”

n
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:07.8088080 using AWB)
 
=== Sự thay đổi trong ngôn ngữ viết ===
Trong [[thế kỷ 15]], tiếng Na Uy trung đại dần dần không còn được sử dụng như là một ngôn ngữ viết. Vào cuối [[thế kỷ 16]], vua [[Christian IV của Đan mạch]] (1577-1648) quyết định sửa đổi và dịch sang [[Tiếng Đan Mạch|tiếng]] Đan Mạch "Luật quốc gia" của Na Uy cổ, do vua [[Magnus VI của Na Uy]] ban hành vào thế kỉ 13, bằng tiếng Tây Bắc Âu cổ. Năm 1604 phiên bản sửa đổi về luật này bắt đầu được thực thi. Bản dịch luật này đánh dấu sự chuyển tiếp cuối cùng, với việc tiếng Đan Mạch trở thành ngôn ngữ hành chính ở Na Uy.<ref name="forskning1">{{Chú thích web|url=https://stovnernorsk2st4d.wikispaces.com/Spr%C3%A5k+i+Norge+p%C3%A5+1500+-+tallet|title=Språk i Norge på 1500-tallet|accessdate=ngày 4 tháng 4 năm 2016|publisher=stovnernorsk2st4d.wikispaces.com|author=Det norske samlaget 2007|last=Det norske samlaget 2007}}Đã định rõ hơn một tham số trong <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;author=</code> và <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;last=</code> ([[wikipedia:Help:CS1 errors#redundant parameters|trợ giúp]]); Đã định rõ hơn một tham số trong <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;author=</code> và <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;last=</code> ([[wikipedia:Help:CS1 errors#redundant parameters|trợ giúp]])
</ref>