Khác biệt giữa các bản “345 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Số | số = 345 | số đếm = ba trăm bốn mươi lăm | số thứ tự = thứ ba trăm bốn mươi lăm | phân tích = 5 x 3 x 23 | chia hết = 1, 3…”)
 
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}{{sơ khai}}