Khác biệt giữa các bản “Cầu nguyện”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Cầu nguyện là một hình thức hành lễ tôn giáo tìm cách kích hoạt một mối quan hệ ý chí để một vị thần thông qua nghi lễ có…”)
 
Hầu hết các tôn giáo lớn liên quan đến cầu nguyện tại một trong những cách này hay cách cách khác. Một số nghi thức hóa hành vi cầu nguyện, đòi hỏi một trình tự chặt chẽ các hành động hoặc việc đặt một hạn chế người được phép cầu nguyện, trong khi những người khác dạy rằng lời cầu nguyện có thể được thực hành một cách tự nhiên bởi bất cứ ai bất cứ lúc nào.
 
Nghiên cứu khoa học về việc sử dụng các lời cầu nguyện này chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng của việc chữa bệnh của người bị bệnh hoặc bị thương. Hiệu quả của kiến nghị trong lời cầu nguyện để chữa bệnh vật chất để một vị thần đã được đánh giá trong nhiều nghiên cứu, với kết quả trái ngược , đã có một số lời chỉ trích của các nghiên cứu đã được tiến hành<ref name="STEP">Benson H, Dusek JA ''et al.'' "Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass patients: a multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer." ''American Heart Journal''. 2006 April; 151(4): pp. 762–74.</ref><ref name="Infidels">http://www.infidels.org/library/modern/gary_posner/godccu.html A critique of the San Francisco hospital study on intercessory prayer and healing - Gary P. Posner, M.D.</ref>.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh