Khác biệt giữa các bản “Cầu nguyện”

không có tóm lược sửa đổi
Hầu hết các tôn giáo lớn liên quan đến cầu nguyện tại một trong những cách này hay cách cách khác. Một số nghi thức hóa hành vi cầu nguyện, đòi hỏi một trình tự chặt chẽ các hành động hoặc việc đặt một hạn chế người được phép cầu nguyện, trong khi những người khác dạy rằng lời cầu nguyện có thể được thực hành một cách tự nhiên bởi bất cứ ai bất cứ lúc nào.
 
Nghiên cứu khoa học về việc sử dụng các lời cầu nguyện này chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng của việc chữa bệnh của người bị bệnh hoặc bị thương. Hiệu quả của kiến nghị trong lời cầu nguyện để chữa bệnh vật chất để một vị thần đã được đánh giá trong nhiều nghiên cứu, với kết quả trái ngược <ref name="Galton">Galton F. Statistical inquiries into the efficacy of prayer. ''Fortnightly Review'' 1872;68:125-35. [http://www.abelard.org/galton/galton.htm Online version].</ref><ref name="SouthMedJ">Byrd R. C., Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population. ''South Med J'' 1988;81:826-9. PMID 3393937.</ref><ref name="Harris">Harris W. S., Gowda M., Kolb J. W., Strychacz C. P., Vacek J. L., Jones P. G., Forker A., O'Keefe J. H., McCallister B. D. ''A randomized, controlled trial of the effects of remote, intercessory prayer on outcomes in patients admitted to the coronary care unit.'' Arch Intern Med 1999;159:2273-8. PMID 10547166.</ref><ref name="O'Laoire">O'Laoire S. An experimental study of the effects of distant, intercessory prayer on self-esteem, anxiety, and depression. ''Altern Ther Health Med'' 1997;3:38-53. PMID 9375429.</ref>, đã có một số lời chỉ trích của các nghiên cứu đã được tiến hành<ref name="STEP">Benson H, Dusek JA ''et al.'' "Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass patients: a multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer." ''American Heart Journal''. 2006 April; 151(4): pp. 762–74.</ref><ref name="Infidels">http://www.infidels.org/library/modern/gary_posner/godccu.html A critique of the San Francisco hospital study on intercessory prayer and healing - Gary P. Posner, M.D.</ref>.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh