Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

n
replaced: → (329) using AWB
n (replaced: → (329) using AWB)
'''Glottolog''' là một cơ sở dữ liệu thư mục của các ngôn ngữ, đặt tại ''[[Viện nhân chủng học tiến hóa Max Planck |Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck]]'' ở [[Leipzig]], [[Đức]]. Nó còn ít được biết đến trên thế giới.
 
'''Glottolog''' là một cơ sở dữ liệu thư mục của các ngôn ngữ, đặt tại ''[[Viện nhân chủng học tiến hóa Max Planck |Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck]]'' ở [[Leipzig]], [[Đức]]. Nó còn ít được biết đến trên thế giới.
 
''Glottolog'' có hai thành phần:
| [[Nhóm ngôn ngữ Yuki-Wappo]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[Tiếng Abinomn|Abinomn]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Abun|Abun]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Adai|Adai]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Aewa|Aewa]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Aikanã|Aikanã]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Ainu (Japan)|Ainu]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Alsea|Alsea]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Andaqui|Andaqui]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Andoque|Andoque]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Anem|Anem]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Ap Ma|Ap Ma]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Arutani|Arutani]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Atacame|Atacame]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Atakapa|Atakapa]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Banaro|Banaro]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Bangime|Bangime]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Basque|Basque]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Beothuk|Beothuk]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Berta|Berta]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Betoi|Betoi]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Bilua|Bilua]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Birri|Birri]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Bogaya|Bogaya]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Burmeso|Burmeso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Burushaski|Burushaski]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Camsá|Camsá]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Candoshi-Shapra|Candoshi-Shapra]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Canichana|Canichana]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cayubaba|Cayubaba]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cayuse|Cayuse]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chimariko|Chimariko]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chiquitano|Chiquitano]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chitimacha|Chitimacha]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chono|Chono]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Coahuilteco|Coahuilteco]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cofán|Cofán]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Comecrudo|Comecrudo]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cotoname|Cotoname]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cuitlatec|Cuitlatec]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Culli|Culli]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Damal|Damal]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Dem|Dem]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Dibiyaso|Dibiyaso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Duna|Duna]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Elamite|Elamite]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Elseng|Elseng]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Esselen|Esselen]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Fasu|Fasu]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Fulniô|Fulniô]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Gagadu|Gagadu]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Guachi|Guachi]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Guaicurian|Guaicurian]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Guamo|Guamo]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Guató|Guató]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Gule|Gule]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Gumuz|Gumuz]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Guriaso|Guriaso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Hadza|Hadza]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Hattic|Hattic]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Hruso|Hruso]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Iberian|Iberian]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Irántxe|Irántxe]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Itonama|Itonama]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Jalaa|Jalaa]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Jirajaran|Jirajaran]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kaki Ae|Kaki Ae]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kamula|Kamula]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kanoê|Kanoê]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kapori|Kapori]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Karankawa|Karankawa]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Karok|Karok]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kehu|Kehu]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kembra|Kembra]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kenaboi|Kenaboi]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Kibiri|Kibiri]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kimki|Kimki]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Klamath-Modoc|Klamath-Modoc]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kol (Papua New Guinea)|Kol]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kosadle|Kosadle]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kujarge|Kujarge]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Kunama|Kunama]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Kungarakany|Kungarakany]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Kunza|Kunza]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kuot|Kuot]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kusunda|Kusunda]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Kutenai|Kutenai]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kwaza|Kwaza]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Laal|Laal]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Lafofa|Lafofa]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Laragia|Laragia]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Lavukaleve|Lavukaleve]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Leco|Leco]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Lule|Lule]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Máku|Máku]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Maratino|Maratino]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Massep|Massep]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Matanawí|Matanawí]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mato Grosso Arára|Mato Grosso Arára]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mawes|Mawes]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Maybrat|Maybrat]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Meroitic|Meroitic]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Mimi-Gaudefroy|Mimi-Gaudefroy]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Minkin|Minkin]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Mochica|Mochica]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Molale|Molale]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Molof|Molof]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Mor (Bomberai Peninsula)|Mor]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Morori|Morori]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Mosetén-Chimané|Mosetén-Chimané]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Movima|Movima]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mpur|Mpur]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Muniche|Muniche]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mure|Mure]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Nara|Nara]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Natchez|Natchez]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Nihali|Nihali]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Nivkh|Nivkh]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Odiai|Odiai]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Omurano|Omurano]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Ongota|Ongota]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Oti|Oti]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Otomaco|Otomaco]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Oyster Bay-Big River-Little Swanport|Oyster]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Páez|Páez]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Pankararú|Pankararú]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Papi|Papi]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Pawaia|Pawaia]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Payagua|Payagua]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Pele-Ata|Pele-Ata]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Pirahã|Pirahã]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Puelche|Puelche]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Puinave|Puinave]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Pumé|Pumé]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Puquina|Puquina]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Purari|Purari]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Pyu (Papua New Guinea)|Pyu]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Ramanos|Ramanos]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Salinan|Salinan]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Sandawe|Sandawe]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Sapé|Sapé]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Sause|Sause]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Savosavo|Savosavo]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sechuran|Sechuran]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Seri|Seri]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Shabo|Shabo]] || Châu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Shom Peng|Shom Peng]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Siuslaw|Siuslaw]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Suarmin|Suarmin]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sulka|Sulka]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sumerian|Sumerian]] || Lục địa Á-Âu || 1
|-
| [[Tiếng Tabo|Tabo]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Taiap|Taiap]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Takelma|Takelma]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tallán|Tallán]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tambora|Tambora]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sumeri|Sumeri]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Taruma|Taruma]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Taushiro|Taushiro]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Timote-Cuica|Timote-Cuica]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Timucua|Timucua]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tinigua|Tinigua]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tiwi|Tiwi]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Tonkawa|Tonkawa]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Touo|Touo]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Trumai|Trumai]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tunica|Tunica]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tuxá|Tuxá]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Umbugarla|Umbugarla]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Urarina|Urarina]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Usku|Usku]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Vilela|Vilela]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Wadjiginy|Wadjiginy]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Wageman|Wageman]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Waorani|Waorani]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Warao|Warao]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Washo|Washo]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Wiru|Wiru]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Xukurú|Xukurú]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yale|Yale]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yámana|Yámana]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yana|Yana]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yele|Yele]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yerakai|Yerakai]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yetfa|Yetfa]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yuchi|Yuchi]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yuracaré|Yuracaré]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yurumanguí|Yurumanguí]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yuwana|Yuwana]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Zuni|Zuni]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Các ngôn ngữ LSFic|LSFic]] || (sign) || 32
|-
| [[Các ngôn ngữ ASLic|ASLic]] || (sign) || 20
|-
| [[Các ngôn ngữ BSLic|BSLic]] || (sign) || 10
|-
| [[Các ngôn ngữ Arab Sign|Arab Sign]] || (sign) || 6
|-
| [[Các ngôn ngữ Russian Sign|Russian Sign]] || (sign) || 6
|-
| [[Các ngôn ngữ CSLic|CSLic]] || (sign) || 5
|-
| [[Các ngôn ngữ DGSic|DGSic]] || (sign) || 4
|-
| [[Các ngôn ngữ JSLic|JSLic]] || (sign) || 3
|-
| [[Các ngôn ngữ Old Chiangmai-Bangkok-Haiphong Sign|Old Chiangmai-Bangkok-Haiphong Sign]] || (sign) || 3
|-
| [[Các ngôn ngữ Spanish Sign|Spanish Sign]] || || 3
|-
| [[Các ngôn ngữ Paraguay-Uruguay Sign|Paraguay-Uruguay Sign]] || || 2
|-
| [[Các ngôn ngữ Providencia-Cayman Sign|Providencia-Cayman Sign]] || || 2
|-
| [[Tiếng Afghan Sign|Afghan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Albanian Sign|Albanian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Argentine Sign|Argentine Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Armenian Sign|Armenian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bamako Sign|Bamako Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Brazilian Sign|Brazilian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Burkina Faso Sign|Burkina Faso Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ecuadorian Sign|Ecuadorian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Estonian Sign|Estonian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Guatemalan Sign|Guatemalan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Hausa Sign|Hausa Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Indian Sign|Indian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Kenyan Sign|Kenyan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Lyons Sign|Lyons Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Maltese Sign|Maltese Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mauritian Sign|Mauritian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mofu-Gudur Sign|Mofu-Gudur Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mozambican Sign|Mozambican Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Nepalese Sign|Nepalese Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Pakistan Sign|Pakistan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Penang Sign|Penang Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Persian Sign|Persian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Rennellese Sign|Rennellese Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Salvadoran Sign|Salvadoran Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Saudi Arabian Sign|Saudi Arabian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Sri Lankan Sign|Sri Lankan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Tanzanian Sign|Tanzanian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Tijuana Sign|Tijuana Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Turkish Sign|Turkish Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Venezuelan Sign|Venezuelan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Yoruba Sign|Yoruba Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Zambian Sign|Zambian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Zimbabwe Sign|Zimbabwe Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Adamorobe Sign|Adamorobe Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Alipur Sign|Alipur Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Al-Sayyid Bedouin Sign|Al-Sayyid Bedouin Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ban Khor Sign|Ban Khor Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bengkala Sign|Bengkala Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bribri Sign|Bribri Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Brunca Sign|Brunca Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bura Sign|Bura Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Chatino Sign|Chatino Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Enga Sign|Enga Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ghandruk Sign|Ghandruk Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ghardaia Sign|Ghardaia Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Guinea-Bissau Sign|Guinea-Bissau Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Inuit Sign|Inuit Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Jamaican Country Sign|Jamaican Country Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Jhankot Sign|Jhankot Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Jumla Sign|Jumla Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Kajana Sign|Kajana Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Keresan Pueblo Indian Sign|Keresan Pueblo Indian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mardin Sign|Mardin Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Martha's Vineyard Sign|Martha's Vineyard Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mbour Sign|Mbour Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Nanabin Sign|Nanabin Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Nicaraguan Sign|Nicaraguan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Old Kentish Sign|Old Kentish Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Original Costa Rican Sign|Original Costa Rican Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Tebul Sign|Tebul Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Urubú-Kaapor Sign|Urubú-Kaapor Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Yolngu Sign|Yolngu Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Yucatec Maya Sign|Yucatec Maya Sign]] || || 1
|}