Khác biệt giữa các bản “Cao Xuân Huy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| native_name_lang =
| tên khai sinh = <!-- chỉ dùng nếu khác với tên (ở trên) -->
| ngày sinh = {{Ngày sinh|1900|05|28}}
| nơi sinh = [[Diễn Thọ|Cao Xá]], [[Diễn Châu (phủ)|Diễn Châu]], [[Nghệ An]]
| rửa tội = <!-- will not display if birth_date is entered -->