Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thành viên của = Bộ Xây dựng
| ngân sách = 139,28 tỷ đồng
| số phòng học = 56 phòng học từ 50-10100 chỗ<br>21 phòng học từ 100 chỗ
| kiểu thông tin thêm = Giờ học
| thông tin thêm = Từ 7h đến 20h30