Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bến Tắm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Phường nguyên là thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh, được thành lập vào năm 2002, từ 412,88 ha diện tích tự nhiên và 5.703 nhân khẩu của xã [[Bắc An, Chí Linh|Bắc An]], vốn thuộc thị trấn nông trường Chí Linh vừa giải thể.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2002-ND-CP-giai-the-thi-tran-Chi-Linh-lap-thi-tran-Ben-Tam-thuoc-huyen-Chi-Linh-doi-ten-xa-Ninh-Tho-thanh-Hong-Phong-Ninh-Giang-Hai-Duong-7297.aspx https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2002-ND-CP-giai-the-thi-tran-Chi-Linh-lap-thi-tran-Ben-Tam-thuoc-huyen-Chi-Linh-doi-ten-xa-Ninh-Tho-thanh-Hong-Phong-Ninh-Giang-Hai-Duong-7297.aspx] Nghị định 09/2002/NĐ-CP ngàyvề 14việc thánggiải 01thể nămthị 2002trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương</ref>
 
Năm 2010, huyện Chí Linh được nâng cấp thành thị xã, thị trấn Bến Tắm tiếp nhận thêm 1.613,36 ha diện tích tự nhiên và 2.710 nhân khẩu của xã Bắc An và được nâng cấp thành phường<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-09-NQ-CP-thanh-lap-thi-xa-Chi-Linh-phuong-tinh-Hai-Duong-101381.aspx|title=Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Chí Linh thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>.
Người dùng vô danh