Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| Urho Kaleva Kekkonen || 1900–1986 || 1956–1981
|-
| Mauno Henrik Koivisto || 1923–1923–2017 || 1982–1994
|-
| Martti Oiva Kalevi Ahtisaari || 1937– || 1994–2000
Người dùng vô danh