Khác biệt giữa các bản “Thái vương”

Trang mới: “{{Infobox Korean name |hangul=태왕 |hanja=太王 |rr=Taewang |mr=T'aewang }} '''Thái Vương''', nghĩa là ''Vị vua vĩ đại nhất của tất cả các …”
(Trang mới: “{{Infobox Korean name |hangul=태왕 |hanja=太王 |rr=Taewang |mr=T'aewang }} '''Thái Vương''', nghĩa là ''Vị vua vĩ đại nhất của tất cả các …”)
(Không có sự khác biệt)