Khác biệt giữa các bản “Tiết kiệm”

Trích Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, xuất bản 1936, của Keynes
(Trích Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, xuất bản 1936, của Keynes)
[[File:Piggy bank2.jpg|thumb|Bỏ tiền lẻ vào một [[heo đất]] là [[chiến thuật]] tiết kiệm thường thấy.]]
'''Tiết kiệm''', trong [[kinh tế học]], là phần [[thu nhập có thể sử dụng]] không được chi vào [[tiêu dùng]]. Các phương pháp tiết kiệm bao gồm việc bỏ tiền vào, ví dụ như [[tài khoản tiền gửi]], [[tài khoản hưu trí]], [[quỹ đầu tư]], hoặc bằng [[tiền mặt]].<ref>"Random House Unabridged Dictionary." Random House, 2006</ref> Tiết kiệm cũng bao gồm việc giảm chi tiêu, như giảm chi phí định kỳ. Về tài chính cá nhân, tiết kiệm nói chung chỉ đến các khoản tiền có mức [[rủi ro]] thấp, như tài khoản tiền gửi, trái với [[Đầu tư (kinh tế học)|đầu tư]] có rủi ro cao hơn rất nhiều; Trong kinh tế nói rộng hơn, tiết kiệm đề cập đến bất kỳ thu nhập nào không được dùng để tiêu ngay.
 
Theo KEYNES, 1936: tiết kiệm có nghĩa là phần dôi ra của thu nhập so với các khoản chi cho tiêu dùng. Tiết kiệm = đầu tư.
 
==Tham khảo==
9

lần sửa đổi