Khác biệt giữa các bản “Người khuyết tật”

n
 
* [http://www.pwd.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=26 Báo cáo về Người khuyết tật Việt Nam]: Năm 2006, với sự tài trợ của Quỹ Ford, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đã tiến hành một dự án nghiên cứu nhằm phân tích một cách toàn diện về tình hình người khuyết tật ở một số tỉnh có tỉ lệ người khuyết tật cao ở Việt Nam.
 
* [http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=96045 Luật về người khuyết tật do Quốc hội ban hành]
 
* [http://www.pwd.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=25 Thông tin Người khuyết tật cần biết]: Giải đáp một số vấn đề về người khuyết tật như NTK được hưởng những ưu đãi gì? được chăm sóc sức khỏe ở đâu? Phục hồi chức năng ở đâu?... Tài liệu được cung cấp từ Chương trình Khuyết tật và Phát Triển(DRD) - Trường ĐH Mở TPHCM
3.677

lần sửa đổi