Khác biệt giữa các bản “Sóng gió cuộc đời”

*[[Nuttanicha Dungwattanawanich]] vai Dao / Daraka
*Wansiri Ongumpai vai Janjira / Jane
*[[Chotika Wongwilas]] vai Pim
*Prima Bhunjaroeun vai Tiwadee / Tiew (người yêu Sathit đã mất)
*Jack Chakapan vai Character Name
Người dùng vô danh