Khác biệt giữa các bản “Dương Cầm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
'''Năm 2006 đến 2011:'''
Năm 2011 Dương cần được Nữ Hoàng Opera Viêt Nam ca sĩ Lan Anh khai thác khì giao phó cho anh hoà âm Album Tình ca xanh và trở nên nổi tiếng và được đánh giá cao từ giới chuyên môn
 
Dương Cầm vẫn đều đặn thu về nhiều giải thưởng từ chương trình Bài hát việt với vai trò Sáng tác và hoà âm phối khí.
22

lần sửa đổi