Khác biệt giữa các bản “Kaysone Phomvihane”

không có tóm lược sửa đổi
| ngày chết = {{ngày mất và tuổi|1992|11|21|1920|12|13}}
| nơi chết = [[Viêng Chăn]], [[Lào]]
| chức vụ = [[Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào|Chủ tịch thứBan baChấp củahành CHDCNDTrung ương Đảng Nhân dân Cách mạng [[Lào]]
| bắt đầu = [[1529 tháng 83]] năm [[1991]]
| kết thúc = [[21 tháng 11]] năm [[1992]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1991|83|1529|1992|11|21}}
| tiền nhiệm = [[Phoumi'''Bản Vongvichit]]thân''' (Tổng Bí thư)
| kế nhiệm = [[NouhakKhamtai PhoumsavanhSiphandon]]
 
| chức vụ 2 = Thủ tướng đầu tiên của CHDCND Lào
| chức vụ 2 = [[Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào|Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào]]
| bắt đầu 2 = [[8 tháng 12]] năm [[1975]]
| kếtbắt thúcđầu 2 = [[1522 tháng 83]] năm [[19911955]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1975|12|8|1991|8|15}}
| kết thúc 2 = [[29 tháng 3]] năm [[1991]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1955|3|22|1991|3|29}}
| tiền nhiệm 2 = Không có
| kếtiền nhiệm 2 = [[Khamtai'''Chức Siphandon]]vụ thành lập'''
| kế nhiệm 2 = '''Bản thân''' (Chủ tịch Đảng)
 
| chức vụ 3 = [[Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào]]
| bắt đầu 3 = [[15 tháng 8]] năm [[1991]]
| kết thúc 3 = [[21 tháng 11]] năm [[1992]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1991|8|15|1992|11|21}}
| tiền nhiệm 3 = [[Phoumi Vongvichit]]
| kế nhiệm 3 = [[Nouhak Phoumsavanh]]
 
| chức vụ 4 = [[Thủ tướng Lào|Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào]]
| bắt đầu 24 = [[8 tháng 12]] năm [[1975]]
| kết thúc 4 = [[15 tháng 8]] năm [[1991]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1975|12|8|1991|8|15}}
| tiền nhiệm 24 = Không có
| kế nhiệm 4 = [[Khamtai Siphandon]]
| đảng = [[Đảng Nhân dân Cách mạng Lào]]
| vợ = Thongvinh Phomvihane