Khác biệt giữa các bản “Palmas, Tocantins”

Trang mới: “Palmas (Bồ Đào Nha phát âm: [pawmɐs, cây cọ) là thành phố thủ phủ bang Brasil Tocantins. Theo IBGE ước tính từ năm 2008, thành p…”
(Trang mới: “Palmas (Bồ Đào Nha phát âm: [pawmɐs, cây cọ) là thành phố thủ phủ bang Brasil Tocantins. Theo IBGE ước tính từ năm 2008, thành p…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh