Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Các bài khởi tạo mới:
* [[Herman Cain]]
* [[Mitt Romney]]
* [[Gumby]]
* [[Art Clokey]]
* [[Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa]]
* [[Giả thuyết Gauss-Markov]]
2.075

lần sửa đổi