Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phúc Yên”

không có tóm lược sửa đổi
(Đổi link trang web)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh phút =
| kinh giây =
| diện tích = 120,13 km²<ref name="TN">[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-484-NQ-UBTVQH14-2018-thanh-lap-phuong-Tien-Chau-phuong-Nam-Viem-Phuc-Yen-375423.aspx Nghị quyết 484/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành]</ref>
| dân số = 155.500 người
| thời điểm dân số = 2018
Người dùng vô danh