Khác biệt giữa các bản “Bàng Đức”

 
==Gia đình ==
Bàng Đức có vợ là Lý Thị và con là Bàng Hội ba người kia không rõ danh tính. Ngoài ra còn có anh là Bàng Nhu đang làm quan ở đất Thục.Bố là bàng đạo
 
== '''Trong Tam Quốc diễn nghĩa''' ==
Người dùng vô danh