Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|coordinates_region = US-CO
|subdivision_type = [[Quốc gia]]
|subdivision_name = {{flagu|Hoa Kỳ}}
|subdivision_type1 = [[Tiểu bang Hoa Kỳ|Tiểu bang]]
|subdivision_name1 = {{flag|Colorado|name=Colorado}}