Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Vani Lê”

Tra các wiki khác thì cũng thấy nhiều wiki dùng đuôi -aza, -asa, trong đó có wiki Nga và 1 số wiki ngôn ngữ Xlavơ. Có phải cách viết -aza trong 1 số sách báo VN là chịu ảnh hưởng từ Nga ? [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 03:29, ngày 15 tháng 10 năm 2011 (UTC)
:Tôi viết 2 câu phía trên chỉ là để hỏi thôi mà, bạn không cần phải phản ứng mạnh như thế đâu. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 03:39, ngày 15 tháng 10 năm 2011 (UTC)
Dẫn chứng đây: '''Từ điển Thuật ngữ sinh học Anh-Việt''', người biên soạn là Mai Đình Yên, Vũ Văn Vụ, Lê Đình Lương. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 03:45, ngày 15 tháng 10 năm 2011 (UTC)