Khác biệt giữa các bản “Vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* Tư lệnh: Đại tá Đào Hồng Nghiệp
* Chính ủy: Đại tá Lê Huy Sinh
* Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng: Đại tá Đào Bá Việt
* Phó Tư lệnh: Đại tá Nguyễn Văn Tân
* Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng: Đại tá Đào Bá Việt
* Phó Chính uỷ : Đại tá Võ Văn Kính
* Phó Tư lệnh PL: Thượng tá Bùi Minh Trứ
* Phó Chính uỷ : Đại tá Võ Văn Kính
 
== Tổ chức ==