Khác biệt giữa các bản “Thiếu nữ bên hoa huệ”

không có tóm lược sửa đổi
(xssxsxs)
<br />{{Thông tin tranh| image_file=To_Ngoc_Van_thieu_nu_ben_hoa_hue.jpg
Âzzza
<br />{{Thông tin tranh| image_file=To_Ngoc_Van_thieu_nu_ben_hoa_hue.jpg
| image_size=200px
| title=Thiếu nữ bên hoa huệ