Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước ,  7 tháng trước
Năm ước lượng dân số
| Phần nước = 5,2
| Dân số ước lượng = 5.328.212<ref name="pop_2019_estimate">{{cite web |url=https://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal|title=Population, 2019-01-01|publisher=Statistics Norway|date=2019-02-22|accessdate=2019-03-12}}</ref>
| Năm ước lượng dân số = 20172019
| Đứng hàng dân số ước lượng = 114
| Dân số =
57

lần sửa đổi