Khác biệt giữa các bản “Phan Đình Phùng, Mỹ Hào”

*[[Hướng Đông|Phía đông]] giáp các xã Việt Hưng, [[Lương Tài, Văn Lâm|Lương Tài]], huyện Văn Lâm và xã [[Cẩm Xá]], thị xã Mỹ Hào
*[[Hướng Nam|Phía nam]] giáp xã [[Cẩm Xá]] và các phường [[Nhân Hòa, Mỹ Hào|Nhân Hòa]], [[Bần Yên Nhân]]
*[[Hướng Tây|Phía tây]] giáp xã [[Minh Hải, Văn Lâm|Minh Hải]], huyện Văn Lâm.
 
Dân cư của phường chủ yếu là người Kinh, Hoa... sống quần tụ trong các trại sau phát triển thành các làng mạc đông đúc.