Ngoquangdat2007

Tham gia ngày 28 tháng 7 năm 2018
không có quyền tuần tra viên
(không có quyền tuần tra viên)
| chữ ký =
<!-- USERBOXES ---------------->
| userboxes = {{Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}}{{Thành viên Wikipedia/Tuần tra viên}}
<!-- CUSTOM FIELDS ------------>
| đầu đề tùy chọn =
Người dùng vô danh