Namkhanh04

Gia nhập ngày 14 tháng 3 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Mình là người mới nên nhờ mọi người giúp mình trong việc xây dựng các bài viết tại Wikipedia”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Mình là người mới nên nhờ mọi người giúp mình trong việc xây dựng các bài viết tại Wikipedia
Ý nghĩa của cái tên này chính là số áo của mình tại đội bóng của mình
16

lần sửa đổi