Khác biệt giữa các bản “Trần Vân”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| term_start4 = [[15 tháng 9]] năm [[1954]]
| term_end4 = [[21 tháng 12]] năm [[1964]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1954|9|15|1964|12|21}}
| predecessor4 = [[Đổng Tất Vũ]]
| successor4 = [[Lâm Bưu]]
| birth_date = {{Birth date|1905|6|13|df=y}}