Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{Thông tin |Miêu tả = Game thủ BiBi (Nguyễn Văn Hùng) |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 15 tháng 3 năm 2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }} Thể loại:Age of Empires games
== Miêu tả ==
{{Thông tin
|Miêu tả = Game thủ BiBi (Nguyễn Văn Hùng)
|Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm
|Ngày = 15 tháng 3 năm 2019
|Tác giả = [[Thành viên:Gió Đông|Gió Đông]] ([[Thảo luận Thành viên:Gió Đông|thảo luận]])
|Phiên bản khác =
}}
[[Thể loại:Age of Empires games]]
== Giấy phép ==
{{PD-self}}