Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh”

Không có tóm lược sửa đổi
Cuối năm 1950: Trường Cao đẳng Kiến trúc được chuyển về Tp HCM và trực thuộc Viện đại học Hà Nội chi nhánh miền Nam.
 
'''Ngày 1/3/1957:''' Mỹ xâm chiếm miền Nam Việt Nam, Viện đại học Hà Nội chi nhánh miền Nam được đổi tên thành Viện đại học Sài Gòn và trường được nâng cấp thành Trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn, thuộc quyền sở hữu của [[Quốc gia Việt Nam]].
 
'''Ngày 27/10/1976:''' Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 426/TTg của Thủ tướng [[Phạm Văn Đồng]].