Namkhanh04

Gia nhập ngày 14 tháng 3 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Mình là người mới nên nhờ mọi người giúp mình trong việc xây dựng các bài viết tại Wikipedia
.Ý nghĩa của cái tên này chính là số áo của mình tại đội bóng của mình.Do mình là một người hài hước nên 1 vài bài viết sẽ rất nhảm
16

lần sửa đổi