Khác biệt giữa các bản “Danh sách nước chư hầu thời Chu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| [[1046 TCN]]-[[771 TCN]] || [[Khuyển Nhung]]
|-----
| [[Nhà Chu|Đông Chu]] || 東周 || [[]] || [[Lạc Ấp]] (nay là thành phố [[Lạc Dương]] tỉnh [[Hà Nam]]) || [[Vương (tước hiệu)|Vương]]
| [[770 TCN]]-[[256 TCN]] || [[Tần (nước)|Nước Tần]]
|}