Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh”

Thống kê sàng lọc và đuổi học sinh viên yếu Mở rộng bài viết
(Thống kê sàng lọc và đuổi học sinh viên yếu Mở rộng bài viết)
==== Thống kê sàng lọc và đuổi học sinh viên yếu ====
Trong kế hoạch siết chặt đầu ra nhằm kiểm soát chất lượng sinh viên. Theo báo cáo số 07/BC-ĐHKT-ĐT&CTSV thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2017 gửi [[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục và Đào tạo]] của trường ngày 5/1/2018, trong tổng cộng 1275 sinh viên dự kiến tốt nghiệp vào năm 2017, chỉ có 736 người tốt nghiệp đúng hạn. Trong 536 người chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đã có 124 người bị đuổi học,<ref name=":2" /> trong số những người bị đuổi học, có những người đã học đến năm thứ 5.<ref>{{Chú thích web|url=http://portal.uah.edu.vn/img/file/Nhut%20-%20QLDT/HK2-17-18/Danh%20s%C3%A1ch%20bu%E1%BB%99c%20th%C3%B4i%20h%E1%BB%8Dc%20QC%2043%20Kh%C3%B3a%202014.xls|tiêu đề=Danh sách buộc thôi học QC 43 Khóa 2014|website=Portal UAH}}</ref>
 
Theo danh sách cảnh báo kết quả học tập khóa tuyển sinh 2018 công bố ngày 8/3/2019 có 58 sinh viên bị cảnh cáo học tập ngay từ học kỳ đầu tiên của khóa học.<ref>{{Chú thích web|url=http://portal.uah.edu.vn/img/file/Nhut%20-%20QLDT/HK1-18-19/Danh%20c%E1%BA%A3nh%20b%C3%A1o%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20QC%2043%20Kh%C3%B3a%202018%20CQ.xls|title=KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC TẬP - KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 (KẾT QUẢ SƠ BỘ)|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://portal.uah.edu.vn/img/file/Nhut%20-%20QLDT/HK1-18-19/Danh%20c%E1%BA%A3nh%20b%C3%A1o%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20QC%2043%20Kh%C3%B3a%202018%20VLVH.xls|title=KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC TẬP - KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 (KẾT QUẢ SƠ BỘ)|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
=== Mức độ học vất vả ===