Khác biệt giữa các bản “Trực Ninh”

n
Huyện Trực Ninh có diện tích tự nhiên là 14.318,96 ha, dân số 188.189 người gồm 21 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Trực Thắng, Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Phú, Trực Hùng, Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận, Trực Thanh, Trực Đạo, Trực Tuấn, Phương Định, Trung Đông, Trực Chính, Liêm Hải, Việt Hùng và thị trấn [[Cát Thành]], thị trấn Cổ Lễ (Huyện lỵ).
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Trực Ninh}}{{Các huyện thị thuộc tỉnh Nam Định}}{{Huyện thị Đồng bằng sông Hồng}}
{{Các huyện thị thuộc tỉnh Nam Định}}
{{Huyện thị Đồng bằng sông Hồng}}
{{sơ khai}}
 
67.106

lần sửa đổi