Khác biệt giữa các bản “Chữ số”

Hệ thống chữ số định vị bằng văn bản thực sự đầu tiên được coi là hệ thống chữ số Ả Rập Hindu . Hệ thống này được thành lập tư thế kỷ 7 ở Ấn Độ, <ref name="O'Connor and Robertson"> O'Connor, JJ và Robertson, [http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Arabic_numerals.html Chữ số Ả Rập của] EF. </ref> nhưng chưa ở dạng hiện đại vì việc sử dụng chữ số [[0 (số)|0]] vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Thay vì số 0 đôi khi các chữ số được đánh dấu bằng dấu chấm để biểu thị tầm quan trọng của chúng hoặc khoảng trắng được sử dụng làm để giữ chỗ. Việc sử dụng số 0 được thừa nhận rộng rãi đầu tiên là vào năm 876. Các chữ số ban đầu rất giống với các chữ số hiện đại, thậm chí các chữ tượng hình được sử dụng để thể hiện các chữ số. <ref name="O'Connor and Robertson" />
[[Tập tin:Maya.svg|trái|nhỏ|173x173px| Các chữ số của hệ thống chữ số Maya ]]
Đến thế kỷ 13, [[Chữ số Ả Rập|các chữ số Ả Rập phương Tây]] đã được chấp nhận trong giới toán học châu Âu ( [[Fibonacci]] đã sử dụng chúng trong cuốn sách ''Liber Abaci'' của ông'' ). Chúng bắt đầu được sử dụng phổ biến vào thế kỷ 15. Đến cuối thế kỷ 20 hầu như tất cả các tính toán không máy tính trên thế giới đều được thực hiện bằng chữ số Ả Rập, và chúng đã thay thế các hệ thống chữ số bản địa trong hầu hết các nền văn hóa.
 
=== Hệ thống số khác trong lịch sử sử dụng chữ số ===