Khác biệt giữa bản sửa đổi của “The Lonely White Sail”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin truyền hình
| bgcolor = MediumTurquoiseCyan
| show_name = Đường dài quanh co<br>Белеет парус одинокий
| image = [[Tập tin:Đường dài quanh co (phim).jpg|222px]]
1.990

lần sửa đổi