Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Mùa Xuân 1975”

 
===Kết quả===
Quân đội Nhân dân Việt Nam thu giữ một số lượng vũ khí lên tới 5 tỷ USD (thời giá 1975), bao gồm: 550 xe tăng, vài trăm xe thiết giáp, 1.300 pháo (trong đó có 80 khẩu pháo 175mm, 250 khẩu 155mm, gần 1.000 khẩu pháo 105mm), 42.000 xe tải, 12.000 súng cối, gần 2 triệu vũ khí bộ binh (trong đó có 47.000 súng phóng lựu [[M79]], 63.000 súng chống tăng [[M72 LAW]], 791.000 súng trường [[M16]]), 48.000 bộ radio, 130.000 tấn đạn dược, 940 tàu thuyền các loại, 877 máy bay và trực thăng (bao gồm 51 chiếc F-5A, chiếc 22 F-5E, chiếc 113 A-37, 36 chiếc A-1, 36 chiếc AC-47, 159 chiếc O-1 và O-2, 40 chiếc C-119, 36 AC-47, 430 UH-1 và 36 CH-47).<ref>https://books.google.com.vn/books?id=kNzCDgAAQBAJ&pg=PA695&dq=250+155mm+howitzers&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwiUqJvW2InhAhXME4gKHTY3CO4Q6AEINjAC#v=onepage&q=250%20155mm%20howitzers&f=false</ref><ref>{{cite web|url=https://www.navytimes.com/news/your-navy/2018/12/29/remember-that-time-we-forgot-a-navy-and-had-to-go-back-and-get-it/|title=Remember that time we forgot a navy and had to go back and get it?|publisher=Vietnam Magazine|accessdate=18 March 2019}}</ref><ref>{{cite book|last=Toperczer|first=Istvan|title=MiG-21 Units of the Vietnam War|publisher=Osprey Publishing|year=2001|isbn=9781841762630|pages=80-1}}</ref>
 
==Nhận định==