Khác biệt giữa các bản “Lê Thế Tông”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trên thực tế, dù [[nhà Lê]] được tái lập nhưng quyền lực thực sự đã rơi vào tay [[Trịnh Tùng]], nhà vua không có thực quyền trong tay. Năm [[1599]], Thế Tông phong Trịnh Tùng làm Bình An vương, bắt đầu một thời kỳ được gọi là thời ''vua Lê - chúa Trịnh''. Ngày [[24 tháng 8]] âm lịch năm [[1599]], Thế Tông mất, ở ngôi được 26 năm, thọ 33 tuổi. Sau cái chết của ông, con thứ tư của ông là [[Lê Kính Tông|Lê Duy Tân]] được Trịnh Tùng đưa lên ngôi vua, tức vua [[Lê Kính Tông]].
 
== Thân thế ==
Lê Duy Đàm sinh vào tháng 11 năm Chính trịTrị thứ 10 (tức năm [[1567]]), là con thứ năm của [[Lê Anh Tông]], được nuôi dưỡng ở xã Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên. Khi Anh Tông vì mưu giết [[Trịnh Tùng]] không thành phải chạy ra [[Nghệ An]], hoàng tử Đàm vì còn nhỏ nên không nên không đi theo được. Bấy giờ, Tả tướng [[Trịnh Tùng]] đón hoàng tử Đàm về lập làm vua, lấy ngày sinh làm Dương Nguyên thánh tiết.<ref name="TT, 861">''[[Đại Việt sử ký toàn thư]]'' (2009), quyển XVII, tr. 861-62.</ref>
 
== Giai đoạn Gia Thái (1573-1577) ==