Khác biệt giữa các bản “Hạm đội Liên hợp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox military unit
|unit_name=<big>聯合艦隊<br/>Rengo Kantai<br/>Combined Fleet<br/>([[Hải quân Đế quốc Nhật Bản]])</big>
|image=<br>[[Hình:Naval Ensignensign of the Empire of Japan.svg|250px]]
|caption=[[Húc Nhật Kỳ]]
|dates=1894–1945