Khác biệt giữa các bản “Lê Thế Tông”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Niên hiệu==
Trong thời gian ở ngôi, Lê Thế Tông đã đặt hai niên hiệu sau đây:
* '''Gia Thái''' ([[1573]]-[[1577]])
 
* '''Quang Hưng''' ([[1578]]-[[1599]])
* Gia Thái (1573-1577)
* Quang Hưng (1578-1599)
 
== Chú thích ==