Khác biệt giữa các bản “Cầu Thuận Phước”

== Các Vấn Đề ==
=== Tai nạn và tự vẫn ===
Tính đến nay (811/2011) đã có 1 vụ tự vẫn và 1 vài vụ tai nạn xảy ra trên cầu, 1 vụ lao xe khỏi lan can chắn cầu., 1 vụ xe tự bốc cháy{{fact}}
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh