Khác biệt giữa các bản “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin tổ chức
|name = Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
|image = Huy_hiệu_Đội_chuẩn_2015Ho Chi Minh Young Pioneers.pngsvg
|image_border = có
|size = 250px
Người dùng vô danh