Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Làm vua==
Lê Hy Tông lên ngôi từ tháng 6 năm [[1675]]. Lúc này [[Trịnh-Nguyễn phân tranh|chiến tranh với họ Nguyễn]] ở miền nam đã chấm dứt, cả hai miền lo củng cố nội trị.
 
Công việc chính sự triều đình đều do các chúa Trịnh đảm nhận. Chúa [[Trịnh Tạc]] và người kế nghiệp sau đó là [[Trịnh Căn]] tập trung xây dựng Bắc Hà, dùng nhiều tướng văn võ có năng lực nên tình hình Đàng Ngoài khá ổn định, đời sống xã hội được chấn hưng sau nhiều năm chiến tranh. Thời kỳ Lê Hy Tông làm vua được đánh giá là thịnh trị nhất thời Lê trungTrung Hưng|Lê Trung hưng]]]<ref>Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng, sách đã dẫn, tr 206</ref>.
 
Bộ [[Đại Việt sử ký toàn thư]] - công trình sử học của sử gia nhiều đời nhà Hậu Lê - được khắc mộc bản ban hành năm Chính Hòa thứ 18 (1697).