Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Niên hiệu==
Đời Hy Tông đặt hai [[niên hiệu Việt Nam|niên hiệu]] là:
* '''Vĩnh Trị''' ([[tháng 1|1]]/[[1676]] đến [[tháng 9|9]]/[[1680]])
* '''Chính Hòa''' ([[tháng 10|10]]/[[1680]] đến [[tháng 3|3]]/[[1705]])
 
==Xem thêm==