Khác biệt giữa các bản “Thái Hòa”

(Tập tin Thi_xa_Thai_Hoa.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: Copyright violation; see Commons:Licensing (F1).)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Liên kết ngoài==
*[http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=47340 Nghị định 164/2007/NĐ-CP của [[Chính phủ Việt Nam]] về việc thành lập thị xã Thái Hòa]
*http://c3ndconcac.com Thông tin trường cấp 3 Thị xã Thái Hòa
*http://thixathaihoa.com Trang thông tin điện tử thị xã Thái Hòa - Nghệ An
*http://thixathaihoa.net Trang chia sẻ thông tin thị xã Thái Hòa - Nghệ An
Người dùng vô danh